قایق دراگون در جاده ابریشم


+ قوانین دراگون بت2007

قوانین دراگون2007


قوانین مسابقات
Dragon Boat

سال 2007

قابل اجرا از تاریخ 14 ژانویه 2007

تهیه شده توسط:
کمیته اموزش قایقرانی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه
هدف از این اسناد تهیه قوانین اجرایی
D.B ، برای مسابقات ICF می باشد.

زبان
تنها زبان رسمی قابل قبول برای مسابقات
D.B انگلیسی می باشد که ملاحظات نوشتاری، گرامر و تلفظی آن انگلیسی بریتانیایی می باشد.
تمام واژگان که برای مردان بکار می رود شامل زنان نیز می گردد.

حق نشر
این قوانین ممکن است کپی برداری گردد. دقت زیادی نسبت به تایپ نمودن از روی این قوانین باید به عمل آید. شکل اولیه و اصل این قوانین در سایت
www.canoe.icf.com قابل دسترسی می باشد

عناوین مطالب

بخش اول : قوانین کلی
1) هدف
2) مسابقات بین المللی
3) مسابقه دهندگان
4) تقویم ورزشی جهانی
5) حداقل شرکت کننده

بخش دوم : شاخه ها، ساخت قایق و علائم تجاری
6) شاخه ها
categories
7) ترکیب خدمه قایق
crew
8) مشخصات رشته ها
event
9) نیازمندیهای قایق های
D.B در مسابقات بین المللی
10) دراگون بت و ضمائم آن
11) پارو
paddle
12) کنترل قایق و پارو
13) علائم تجاری


بخش سوم : برنامه ریزی مسابقات
14) داوران
official
15) داوران بین المللی
international official
16) وظایف کمیته برگزاری
17) وظایف داوران
18) دعوتنامه
19) ورود شرکت کنندگان
20) پذیرش شرکت کنندگان و برنامه
21) تغییرات در پذیرش و انصراف
22) تغییرات در زمان بندی مسابقات
23) مسیر مسابقه – نصب تجهیزات فنی
24) قوانین ایمنی

بخش چهارم : قوانین مسابقات
25) عامل محرک قایق
26) مرحله سوار شدن
27) مرحله استارت
28) مرحله مسابقه
29) توقف مسابقه
30) مرحله پایان مسابقه
31) کمکهای خارجی
32) اخطارها
33) عدم صلاحیت تیم ها
34) اعتراض
35) فرجام خواهی

بخش پنجم : قوانین خاص برای مسابقات جهانی
36) برنامه ریزی
37) برنامه مسابقات
38) دعوتنامه – پذیرش و برنامه
39) هیئت ژوری – کمیته برگزاری و داوران
40) اعتراض
41) فرجام خواهی
42) مدالها
43) ضد دوپینگ
44) نتایج و گزارش

لیست کلمات اختصاری و واژگانهای اختصاری

ICf  فدراسیون بین المللی قایقرانی

NOCکمیته ملی المپیک

DBRC  کمیته مسابقات دراگون بت

قوانین کلی: ( تنها می توانند با تشکیل کنگره ICF تغییر یابند.) GR 

قوانین فنی: (تنها می توانند توسط هیئت مدیره ICF تغییر یابند.)TR 

مسابقه : تمام مسابقات جهانی و تمام مسابقات بین المللی

Categoryشاخه : مردان – زنان – مختلط  
 Classکلاس : نوع قایق 10 و 20 نفره

Eventرشته : مسافت های مختلف در گروه های سنی مختلف 

Crewخدمه : مجموعه ورزشکاران و طبال و سکاندار 

Teamتیم : نمایندگان هر کشوری شامل خدمه و داوران

 Steererسکاندار : کسی که قایق را هدایت می کند

Drummer طبال : کسی که طبل را به صدا در می آورد ..


بخش اول : قوانین کلی
1- هدف
D.B1-1- هدف از مسابقه دراگون بت, مسابقه با یکدیگر در قایقهای در یک مسیر کاملاً مشخص و تعریف شده در کوتاه ترین زمان, برابر قوانین مسابقه می باشد.

2- مسابقات بین المللی
1-2- مسابقاتی بین المللی تلقّی می گردند که بر اساس ضوابط و قوانین
باشد. مسابقاتی که توسط فدراسیون کشورها یا باشگاههای آنها به شرطی بین المللی قلمداد می گردند که از شرکت کنندگان خارجی در آن مسابقات دعوت به عمل آمده باشد.
2-2- این مسابقات باید تحت نظر یا مدیریت حداقل یک نفر از داورانی که
  دارای کارت رسمی معتبر داوری هستند برگزار گردد.
3-2- مسابقات رسمی به قرار زیر است: برای تیم مردان فقط مردان و برای زنان فقط زنان شرکت جویند وبرای تیم مختلط 20 نفره حداقل 8 ورزشکار زن و برای تیم مختلط 10 نفره حداقل 4 نفر ورزشکار زن شرکت جویند.
 
4-2- مسافت های رسمی یا 250 متر – 500 متر و 200یا 1000متر می باشد.
ICF5-2- مسابقات خاصی پس از اخذ تائیدیه و تحت نظر کمیته مسابقات ، ممکن است برگزار گردد.
6-2- مسابقات کاپ جهانی از نظر تعداد برگزاری با پیشنهاد کمیته مسابقات
ICF و تائید هیئت مدیره آن می باشد.

3- شرکت کنندگان
1-3- تنها اعضای باشگاهها یا مراکزی که فدراسیون آن کشور عضو
ICF باشد می توانند در مسابقات بین المللی شرکت جویند.
2-3- شرکت کننده(شرکت کنندگانی) یا یک تیم همواره با کسب اجازه کتبی از فدراسیون متبوعه خود می تواند در مسابقات شرکت جوید.
3-3- شرکت کننده ای تنها می تواند از طرف فدراسیون کشور خود در مسابقه‌ی خارج از کشور خود شرکت جوید که اجازه فدراسیون کشور خود را کسب کرده باشد و این اجازه نامه تا قبل از 31 ماه دسامبر سال قبل از مسابقات به اداره مرکزی و یک کپی از آن به رئیس کمیته برگزاری مسابقات ارسال گردد.
4-3- اگر شرکت کننده ای برای 2 سال یا بیشتر در یک کشور خارجی زندگی کرده است، نیاز به تائیدیه از فدراسیون کشور وطن خود را ندارد .
5-3- یک شرکت کننده حق شرکت برای یک کشور را در یک تقویم ورزشی سالیانه دارد ، این قانون شامل کسی که کشور خود را ترک کرده یا در کشور دیگری ازدواج نموده است، نمی باشد. در این شرایط او نیازی به گذشت زمان 2 سال را ندارد.
6-3- شرط سنی شرکت کننده برای رده سنی جوانان داشتن 15 سال تمام تا پایان 18 سالگی است.
7-3- شرط سنی شرکت کننده برای رده سنی پیشکسوت حداقل 40 سال تمام می باشد.
8-3- فدراسیون هر کشوری باید از صحت و سلامت جسمی ورزشکاران خود اطمینان به عمل آورد و همچنین مطمئن گردد که تمام اعضای شرکت کننده آن فدراسیون در مسابقات برگه گواهی صحت و سلامت و برگ بیمه مناسب در ارتباط با نفرات و تجهیزات را دارند.
4- تقویم ورزشی مسابقات بین المللی
تقویم ورزشی جهانی با تقویم ورزشی
ICF متفاوت می باشد.
1-4- تنها فدراسیون ملی هر کشور می تواند درخواست جهت شرکت در تقویم ورزشی بین المللی نماید و این فدراسیونها باید حق عضویت خود را به
ICF پرداخت کرده باشند.
منتشرICF1-1-4- برگ درخواست باید در فرمی باشد که از طریق سایت  گردیده است.
2-1-4- تا قبل از اول ژانویه هر سال تقویم ورزشی (مسابقات جهانی و مسابقات کاپ جهانی) منتشر می گردد، و فدراسیونها تا قبل از اول ماه مارچ (2 ماه پس از انتشار مسابقات) فرصت جهت درخواست شرکت دارند.
2-4- کمیسیون مسابقات ، تمام مسابقات منتشره را تائید می نماید و یکبار تائید این کمیسیون نهایی است.
5- حداقل تیم های شرکت کننده
حداقل تیم های شرکت کننده در یک مسابقه بین المللی 3 قایق از 2 کشور می باشد.

بخش دوم : شاخه ها – ساختار قایق و علائم تجاری
6- رشته ها
به عبارت زیر می باشند:ICF
1-6- مسابقات رسمی
پیشکسوتان – بالای 40 سال بزرگسالان جوانان18- 15 سال مردان
پیشکسوتان – بالای 40 سال بزرگسالان جوانان 18- 15 سال زنان
پیشکسوتان – بالای 40 سال بزرگسالان جوانان 18-15 سال مختلط

T.R7- ترکیب خدمه
1-7- خدمه یک تیم قایق 20 نفره عبارتند از (حداقل 18 و حداکثر 20 نفر پاروزن) – طبال – سکاندار و چهار پاروزن ذخیره.
2-7- خدمه یک تیم قایق 10 نفره عبارتند از 10 پاروزن – یک طبال – یک سکاندار و 2 نفر پارو زن ذخیره.

8 – مشخصات رشته ها
1-8- خدمه قایقهای رشته بانوان باید زن و رشته آقایان باید مرد باشند.
2-8- تیم مختلط در قایقهای 20 نفره باید دارای 8 پاروزن، خانم یا 4 پاروزن در قایقهای 10 نفره باشد.
3-8- در شاخه پیشکسوتان تمام اعضاء باید به سن پیشکسوتی (بالای 40 سال) رسیده باشند.
4-8- حداقل سن طبال 15 سال تمام است و طبال می تواند هم سن و هم جنس اعضای تیم رشته خود نباشد.
5-8- حداقل سن سکاندار 18 سال تمام است و سکاندار می تواند هم سن و هم جنس اعضای تیم رشته خود نباشد.
9- نیازمندیهای مسابقات بین المللی دراگون بت
1-9- فدراسیون کشور میزبان مسابقه بین المللی مسئول تهیه 2 قایق برای هر لاین و 2 قایق ذخیره می باشد. برای برگزاری مسابقات بین المللی، در نظر گرفتن استانداردهای
ICF برای قایق ها ضروری نمی باشد.
2-9- فدراسیون کشور میزبان باید دقت کرده و تضمین نماید که قایقهای تمام تیم ها از نظر وزنی یکسان هستند و اختلاف وزن آنها از 3 درصد وزن کل قایق بیشتر نباشد.
3-9- فدراسیون کشور میزبان باید مواد لازم جهت تعمیر قایق ها را در اختیار تیم ها قرار دهد، همچنین حوضچه نگهداری قایق را نیز تامین کند.
10- قایقهای دراگون و متعلقات آنها
1-10- استاندارد ابعادی قایق ها به شرح زیر می باشد :
طول : 49/12 متر، بدون سر و دم قایق
عرض : 16/1 متر، از قسمت بیرونی قایق اندازه گیری می گردد.
ارتفاع : 55/0 متر، از وسط قایق اندازه گیری می گردد.
2-10- حداقل وزن استاندارد قایقها 250 کیلو گرم بدون احتساب طبل ، صندلی طبال ، پاروی سکان ، سر و دُم قایق می باشد. برای کنترل حداقل وزن قایق، مقدار وزن قایق باید به قایق متصل گردد.
3-10- اصلاحاتی که باعث تغییر فرم و اندازه قایق گردد مجاز نمی باشد .
4-10- استاندارد قایقهای مورد تائید
ICF یک یا دو تکه می باشد .
5-10- یک قایق اژدها در اصل باید دارای سَر ، دُم ، طبل و صندلی طبال باشد ، اگر بدلایل فنی در یک مسابقه یکی از موارد فوق نمی تواند رعایت شود ؛ باید 4 هفته قبل از استارت مسابقات به طور کتبی از کمیته برگزاری مسابقات
ICF تائیدیه اخذ گردد.
6-10-ICFمشخصات فنی قایق اژدها را صادر می نماید.  
11- پارو
1-11- پارو بایستی مطابق استانداردهای تعریف شده
ICF باشد.
2-11- پاروی تمام ورزشکاران باید برابر استاندارد
ICF باشد .
3-11- طول پارو نباید کمتر از 105 سانتی متر و بیش از 130 سانتی متر باشد.
4-11- جنس پارو می تواند از چوب ، کربن و .... باشد.
5-11- چسباندن یک نوار برای صدمه ندیدن لبه های پارو و همچنین محل اتصال میله پارو به تیغه آن مجاز می باشد.
12- کنترل قایق و پارو
قایق و پارو باید توسط داور کنترل قایق قبل از شروع مسابقه کنترل گردند، تنها تجهیزات تائید شده می توانند در مسابقه بکار گرفته شوند.
13- تبلیغات تجاری
1-13- بر روی قایقها و متعلقات و لباس ورزشکاران ممکن است علائم و یا نوشتار تبلیغاتی باشد.
2-13- علائم تبلیغاتی باید به طریقی قرار گیرند، که موجب عدم شناسایی قایق نشده و همچنین در نتیجه مسابقه تاثیری نداشته باشد.
3-13- تبلیغات استعمال دخانیات و مشروبات قوی ممنوع می باشد.

بخش سوم : عوامل سازمانی مسابقات
14- مسئولین
1-14- مسابقات بین المللی تحت نظر عوامل زیر برگزار می گردد:
رئیس داوران – مسئول فنی – مدیر مسابقات – بوت مارشال – استارت دهنده – به خط کننده – داور مسیر مسابقه – داور نقاط چرخشی – داور پایان خط – وقت نگهدار – داور کنترل قایق – اعلام کننده (مجری) – مسئول درمانی – مسئول رسانه ها.
2-14- اگر شرایط اجازه بدهد ، یک نفر می تواند دو پُست داشته باشد.
3-14- افراد غیر مجاز حق ورود به حوضه مسئولین را ندارند، مگر اینکه کمیته برگزاری مسابقات یا هیئت ژوری ، برای حل مشکلات ایجاد شده ، فرد یا سرپرست تیمی را به حوضه مسئولین اعزام دارد.
4-14- مسابقات تحت نظر کمیته برگزاری ، اجرا می گردد و این کمیته عبارتند از :
رئیس داوران – مدیر مسابقات – یک نفر سوم.
5-14- نفر سوم ممکن است یکی از افراد مندرج در بخش 1-14 باشد ، که محل استقرار وی در محل پایان خط می باشد، این شخص توسط مدیر مسابقات انتخاب می گردد، حداقل 2 نفر از اعضای کمیته برگزاری باید دارای کارت معتبر
official مسابقات دراگون بت باشند.
15- مسئول بین المللی
روش ‘گزینش مسئول برگزاری مسابقات بین المللی :
official
1-15- آزمون
1) سازماندهی آزمون
- امتحان در هر مسابقه جهانی به شرط داوطلب کافی برگزار می گردد.
- تنها سازمان قاره ای یا فدراسیون کشورها می توانند درخواست برگزاری آزمون در خارج از زمان مسابقات جهانی را بنمایند و این درخواست باید همزمان با درخواست شرکت در مسابقات جهانی باشد و مهلت پایان درخواست همان مهلت درخواست مسابقات جهانی است.
2) داوطلبین آزمون
تنها فدراسیون هر کشور حق ، معرفی داوطلب برای آزمون تا یک ماه قبل از برگزاری آزمون را دارد. فرم درخواست باید فرم منتشره از طریق سایت
ICF باشد که به اداره مرکزی فرستاده می شود و اداره مرکزی نام داوطلبین را به رئیس کمیته مربوطه ارسال می نماید.
3) روش آزمون
کمیته فرعی که متشکل از دو عضو منتخب رئیس کمیته فنی ، این آزمون را برگزار می نماید ، این آزمون به زبان انگلیسی برای کسانی هستند که تمایل به حضور در مسابقات رسمی
ICF می باشند و این آزمون بر پایه شناخت از ICF و قوانین مسابقات و امتحان عملی می باشد. اگر داورانی به غیر از زبان مسابقات رسمی تلقّی نمی گردند.ICFرسمی آزمون دهند ، آنها به عنوان داور 
official  4) کارت
پس از برگزاری آزمون ، رئیس دایره آزمون گزارش آزمون را به اداره مرکزی ICF ارسال می نماید و برای کسانی که با موفقیت آزمون را طی کرده اند ، کارت official به فدراسیون مربوطه ارسال می گردد.
5) اعتبار و تجدید کارت
اعتبار و تجدید کارت مربوط به رئیس کمیته فنی می باشد.
2-15- مسئولیت های مالی : تعهدات مالی
official ها بعهده فدراسیونهای مربوطه می باشد (قبل و بعد از آزمون). به ازای هر کاندید جهت آزمون مبلغ 20 یورو به حساب فدراسیون آن کشور بین آخر أکتبر تا نوامبر کارسازی می گردد.
اگر فدراسیون خارج از زمان مسابقات درخواست برگزاری آزمون را نمود، هزینه های اقامت و سفر آزمون گیرندگان به عهده فدراسیون میزبان می باشد.
 
ICF3-15- گزینش و انتخاب داوران برای مسابقات
تنها فدراسیون کشورها حق انتخاب داوران برای مسابقات رسمی
ICF را دارند و پایان مهلت ارسال لیست درخواستی اول ژانویه همان سالی است که مسابقات برگزار می گردد. این درخواست به رئیس کمیته فنی مربوطه و یک کپی به اداره مرکزی ICF ارسال می گردد و رئیس کمیته فنی تا قبل از اول مارس لیست داوران را کمیته برگزاری مسابقات اعلام می نماید.
16- وظایف کمیته برگزاری مسابقات
1-16- کمیته برگزاری مسابقات باید :
الف: مسابقات را تحت نظر داشته باشد.
ب: در صورت بروز موارد پیش بینی نشده و شرایط بد جوی که احتمال برگزاری مسابقات نباشد، آنرا به تعویق انداخته و زمان بعدی اجرای مسابقه را اعلام نماید.
ج: استماع شکایات و اعتراضات و حل و فصل آنها در صورت بروز
د: تصمیم گیری در مورد اخراج تیمی در صورتیکه قانون شکنی در طول مسابقه رخ داده باشد.
ر: مبنای تصمیم گیری آنها باید قوانین مسابقات دراگون بت باشد.
س: پیش از هر تصمیم گیری ، سخنان داوری که قانون شکنی در آن نقطه روی داده است ، جویا شود، کمیته باید نظر دیگر(داوران) را که ناظر مسابقه بودند جویا شود.
 
ICF 2-16- کمیته برگزاری می تواند برای تیم خطا کار برابر قوانینجریمه در نظر بگیرد، قبل از محرومیت تیم بیش از زمان برگزاری مسابقه جاری.
17- وظایف داوران
رئیس داوران ، رئیس کمیته مسابقه می باشد و جوابگوی تمام مواردی است که در طول مسابقه روی می دهد، حتی مواردی که در قانون نیامده است و قبل از شروع مسابقه داوران خود را انتخاب می نماید.
مسئول فنی ، مسئولیت کلیه تجهیزات الکترونیکی مربوط به برگزاری مسابقات را دارد (از قبیل سیستم استارت خودکار – عکسبرداری – سامانه کنترل فرمان – تابلو اعلانات – ارتباط رادیویی- کنترل تردد قایق ها قبل و در طول مسابقه و ....... .
مدیر مسابقه ، مسابقه را تحت نظر دارد و مسئولیت اصلی وی جریان مسابقه برابر زمان اعلام شده بدون تاخیر غیر موجه می باشد، وی اجازه مسابقه جدید را به داوران می دهد ، وی با عمل مناسب خود اجرای مسابقه را رهبری می نماید. ( مثل: برنامه ریزی مسابقه – اعلام نتایج – اعلام مستندات فنی – کنترل قایق – مطبوعات – اعتراضات و غیره )
وی باید یک مجری انتخاب نماید که اطلاعات لازمه در زمان برگزاری مسابقه از قبیل اعلام زمان استارت نام تیم خطا کننده در استارت و اعلام نتایج را بنماید.
Boat marshal ، خدمه قایقها را به قایقهای مربوطه هدایت می نماید و به تیم ها خط آنان را گوشزد نموده و مطمئن می شود که تیم ها در قایقهای خود قرار گرفته اند و تا قبل از زمان اعلام شده تیم ها را بدون درنگ به خط استارت راهنمایی نماید. خطوط در نظر گرفته شده برای تیم ها قبلاً به اطلاع سرپرستان تیم ها توسط کمیته برگزاری رسیده است.
Starter ، داور starter پاسخگو و تصمیم گیرنده در ارتباط با تمام سئوالات بوجود آمده درباره استارت مسابقه می باشد و تنها وی تصمیم می گیرد که خطای استارت بوجود آمده است یا خیر و تصمیم وی نهایی است و وی باید به زبان انگلیسی ارتباط برقرار نماید، وی تجهیزات استارت را از نظر عملکرد کنترل می نماید و پس از دریافت اجازه برگزاری مسابقه از کمیته برگزاری، شرکت کنندگان را به خطوط مسابقه دعوت کرده و برابر قوانین عمل می نماید.
Aligner ، داور Aligner با کمترین تاخیر شرکت کنندگان در مسابقه را پس از کنترل شماره قایق به خطوط مورد نظر هدایت می نمایند . وقتی تمام قایق ها در خطوط و جای خود قرار گرفتند با بلند کردن پرچم سفید ، داور استارتر را آگاه می سازد. این داور نیز باید به زبان انگلیسی تکلم نماید.
Course umpire (داور طول مسابقه) ، این داور اجرای صحیح برگزاری مسابقه را در طول مسیر کنترل می نماید و اگر در جائی قانون نقض گردید، سریعا به اطلاع کمیته برگزاری گزارش می نماید.
الف: در طول برگزاری مسابقه ، داور
Course umpire با بلند کردن پرچم قرمز اعلام نقض قانون می نماید و پس از اتمام مسابقه و شروع مسابقه بعدی گزارش نقض قانون را مکتوب به کمیته برگزاری اعلام می نماید. و کمیته برگزاری تصمیم خود را باید در خطای گزارش شده تا قبل از اعلام نتیجه مسابقه اظهار نماید.
ب: اگر این داور با خطایی مواجه نگردید ، با بلند کردن پرچم سفید صحت برگزاری مسابقه را اعلام می نماید.
ج: در مسابقات مسافتهای 200یا 250، 500 و 1000 متر ، داور
Course umpire از داخل قایق موتوری مسابقه را تحت نظر می گیرد.
د: در صورت درخواست توقف مسابقه ، داور طول مسابقه با بلند کردن پرچم قرمز و تکان دادن آن به همراه آژیری که از قایق موتوری به صدا در می آورد ، تمام قایقها را متوقف ساخته و یه خط استارت هدایت می نماید و این داور سریعًا دلیل توقف مسابقه و اجرای مجدد آن را به کمیته برگزاری گزارش می نماید.
داوران نقاط چرخشی ، در مسابقاتی که قایقها باید طول یک یا چند نقطه گردش نمایند ، در نقاط گردش یک داور و یک ثبت کننده در آن نقطه می نشینند. این داوران باید بهترین دید ممکنه را نسبت به نقاط چرخشی داشته باشند و بلافاصله گزارش کار خود یعنی قایقهائی که از نقاط چرخشی گذشته اند و همچنین اگر خطا، صورت گرفته است را به کمیته برگزاری اعلام نمایند.
داوران پایان خط ، این داوران درباره ترتیب عبور قایقها از خط تصمیم می گیرند به همین لحاظ باید در نقاطی قرار بگیرند که بهترین دید ممکنه را نسبت به خط پایان داشته باشند. اگر داوران نسبت به ترتیب عبور قایقها از خط اختلاف داشتند و در آنجا فتو فنیش هم وجود نداشت باید در شورا مشکل حل گردد و در صورت آرای مساوی ، تصمیمی اجرا می گردد که سر داور پایان خط اظهار نموده است.
در صورت وجود فتو فنیش با مراجعه به آن ترتیب عبور از خط قایق ها اتخاذ می گردد. فیلم های ویدئویی جایگزین مناسبی برای فتو فنیش یا ویدئو فنیش نیستند.
داوران وقت نگهدار ، این داوران مسئولیت کنترل و ثبت زمان مسابقه را از طریق کورنومتر یا تجهیزات الکترونیکی مناسب را دارند.
الف: از وظایف سر داور وقت نگهدار ، اطمینان از صحت عملکرد کورنومترها و تنظیم آنها با یکدیگر و همچنین تقسیم کار بین داوران از نظر کنترل خطوط می باشد ، در پایان مسابقه سرداور وقت نگهدار پس از مقایسه و کنترل زمانها ، نتیجه را به مدیر برگزاری مسابقات اعلام می نماید.
ب: داور وقت نگهدار ممکن است بعنوان داور پایان خط نیز باشد.
Boat measurer (داور کنترل قایق) ، این داور ، مسئولیت بررسی قایقها و تجهیزات را با مندرجات ذکر شده در قوانین در ارتباط با وضعیت قایق های شرکت داده شده در مسابقه را دارد و اگر چنانچه قایقی مشخصات و استانداردهای لازمه را نداشت باید از دور مسابقه حذف گردد.
Announcer (اعلام کننده) ، این فرد باید تحت نظر و دستورالعمل مدیر مسابقات ، زمان استارت مسابقه و ترتیب آنها و موقعیت تیم ها در خطوط را اعلام نماید و پس از پایان مسابقه نیز نتایج را اعلام نماید.
Media officer (مسئول رسانه ها) ، این فرد مسئول دادن اطلاعات لازم و روند اجرای مسابقه را به رسانه ها دارد ، ولی همچنین می تواند سوالهای لازم را از official های مختلف پرسیده و آنها باید متعاقباً پاسخ ها و نتیجه لازم را به وی منعکس نمایند.
در مسابقات جهانی تمام نفرات
official باید دارای کارت معتبر official از ICF باشند.
18- دعوتنامه
1-18- تمام دعوتنامه های ارسالی برای مسابقات بین المللی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
الف: زمان و محل برگزاری مسابقه
ب: شرایط و نقشه مسیر مسابقه
ج: نوع قایق – جنسیت شرکت کنندگان و مسافت مسابقه
د: زمان و ترتیب استارت مسابقات
س: حداقل عمق آب
ص:جوابیه نامه به همراه آدرس الکترونیکی
ط: تاریخ آخرین پذیرش درخواست ها
ع: اطلاعات درباره اقامت و هزینه های مربوطه
ف: اطلاعات مربوط به هزینه درخواست شرکت در مسابقه
2-18- هر دعوتنامه حداقل باید تا دو ماه قبل از برگزاری مسابقه ارسال گردد.
19- درخواست حضور در مسابقات
1-19- برای حضور در مسابقات بین المللی ، درخواست باید از طریق فدراسیون هر کشور برابر مندرجات دعوتنامه صورت پذیرد.
2-19- هر درخواست باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
• نام باشگاه یا فدراسیون ملّی آن کشور که مسابقه دهندگان می خواهند تحت آن نام مسابقه بدهند.
• نوع یا جنسیت و مسافت مسابقه ای که می خواهند شرکت جویند.
• نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، محل تولد ، ملیت و جنسیت شرکت کننده . برای مسابقات جوانان بعلاوه اطلاعات خواسته شده ، سرپرست یا مربی تیم باید بتواند مدارکی از قبیل پاسپورت یا کارت شناسائی ارائه دهد تا صحت سن شرکت کنندگان احراز گردد.
3-19- تمام درخواست ها باید مکتوب باشد.
4-19- درخواست های ارسالی با تاخیر غیر قابل پذیرش می باشد.
5-19- به همراه درخواست شرکت در مسابقه ، فدراسیون باید رنگ لباس ورزشکاران را اعلام نماید و این رنگ در طول مسابقه نباید تغییر یابد.
20- پذیرش درخواست و برنامه
1-20- به هر درخواستی جهت شرکت در مسابقه باید ظرف مدت 48 ساعت پاسخ داده شود.
2-20- درخواست هایی قابل اجرا است که تا پایان زمان تعیین شده هزینه شرکت در مسابقه پرداخت شده باشد.
3-20- تا 24 ساعت قبل از برگزاری اولین مسابقه ، باید برنامه مسابقات بهمراه نفرات خدمه قایق ، زمان استارت و ترتیب برگزاری آنها، قابل دسترسی و در اختیار تیم ها باشد.
4-20- حداقل تا 12 ساعت قبل برگزاری اولین مسابقه ، باید جلسه سرپرستی تیم ها برگزار گردد و در این جلسه برگزارکنندگان مسابقه ، درباره نحوه برگزاری توضیحات لازم را داده و رئیس برگزاری مسابقه در ارتباط با برنامه مسابقات تذکرات لازمه را می دهد و آماده برای هرگونه تغییرات در پذیرش درخواستی جهت حضور در مسابقات می باشد.
5-20- پس از اتمام جلسه سرپرستان تیم ها ، هیچ گونه تغییری از قبیل ، تغییر نام و جانشینان شرکت کنندگان نمی باشد.
21- تغییرات در درخواست و انصراف
1-21- ترکیب خدمه قایق در مسابقه بدون هیچ محدودیتی می تواند از لیست نهایی ارائه شده انتخاب گردد.
2-21- انصراف از شرکت در مسابقه تا جلسه سرپرستی قابل ارائه می باشد و این انصراف پس ازآن نهایی تلقی گشته و درخواست مجدد برای انصراف دهنده قابل ارائه نیست. مبلغ ارائه شده جهت حضور در مسابقه پس از انصراف قابل بازگشت نمی باشد.
22- تغییرات در ترتیب برگزاری مسابقه
1-22- زمان برگزاری مسابقات اعلام شده در دعوتنامه و فواصل زمانی بین مسابقات در برنامه پیش بینی شده بستگی به برگزار کننده مسابقه دارد، اما تغییرات فوق در مسابقات بین المللی نمی تواند صورت بگیرد مگر رئیس داوران یا مدیر تیم برگزار کننده مسابقه یا فدراسیون میزبان در جریان امر باشند.
2-22- تغییرات در برنامه مسابقات و بازیهای جهانی در حیطه اختیارات هیئت ژوری
ICF می باشد.
23- مسیر مسابقه / نصب تجهیزات فنی
1-23- مسیر مسابقه باید:
• برای مسافت های 1000 متر مستقیم و در یک خط باشد.
• کمتر از 2 متر عمق نداشته باشد.
• حداقل عرض بین خطوط 9 متر و حداکثر 5/13 متر باشد.
• حداقل باید دارای 6 خط باشد.
• بین خط اول تا ساحل و خط آخر تا ساحل حداقل 10 متر فضای خالی در نظر گرفته شود.
2-23- مسیر مسابقه باید از طریق شناور – بویه و ... قابل شناسایی باشد و فاصله بین شناور و علائم در طول خط مسابقه نباید از 50 متر تجاوز نماید. و آخرین شناور مشخص کننده خط باید در یک متر قبل از پایان خط نصب گردد. خطوط استارت و پایان خط از دو سمت باید به پرچم های قرمز مجهز گردند.
3-23- مسافت های 200یا 250، 500 و 1000 متر توسط شناور و بویه های خاصی مشخص گردند و فاصله بین بویه های مشخص کننده خطوط نباید از 25 متر تجاوز نماید.
4-23- خطوط پایان از سمت چپ به راست از شماره 1 تا 6 شماره گذاری شده بطوریکه در طول مسابقه و از برج کنترل کاملاً قابل رویت باشد. این شماره ها باید طوری قرار گیرند که در حین عبور شرکت کننده از خط در سمت راست آنها قرار گیرند. این شماره ها نباید نزدیکتر از یک متر یا دورتر از دو متر نسبت به خط پایان قرار گیرند.
5-23- خطوط مسابقه باید عمود بر خط استارت و خط پایان باشند.
6-23- فدراسیون کشور میزبان باید سعی در نصب صحیح و درست تجهیزات مسابقه را داشته باشد، بطوریکه تمام آنها قابل استفاده باشند.
7-23- تمام تجهیزات و لوازم مسابقه باید دو روز قبل از برگزاری مسابقه توسط رئیس داوران یا نماینده کمیته دراگون بت
ICF و یک عضو از کمیته برگزاری مسابقات D.B مربوط به ICF مورد بازبینی قرار گیرند.
8-23- نگهداری های قایق باید در پانتون های نقطه استارت قرار بگیرند یا بین خطوط استارت طناب محکمی نصب شود که تمام سکاندارها پشت این خط قرار گیرند.
24- مقرّرات ایمنی
1-24- در طول برگزاری مسابقه قایق های نجات به همراه ناجیان خبره در طول مسابقه نظاره گر هستند تا در صورت لزوم مداخله نمایند.
2-24- ورود و خروج اضطراری باید پیش بینی گردد تا در صورت لزوم بتوان به مجروحین کمک رسانی گردد.
3-24- حداقل یک پزشک به همراه لوازم اولیه و آمبولانس و تیم نجات پزشکی باید در طول مسابقه با توجه به تعداد شرکت کننده ها حضور داشته باشند.
4-24- زمان برگزاری مسابقه یک ایستگاه پزشکی باید به طور دائم آماده باشند.
5-24- در جلسه سرپرستی ، سرپرستان تیم ها در جریان دستورالعمل های ایمنی قرار می گیرند و بازیکنان باید این دستورالعمل ها را از سرپرستان خود فرا گیرند.
6-24- ورزشکاران، مسئول مراقبت از بهداشت و وسایل فردی خود می باشند.
7-24- ورزشکارانی که زیر 18 سال می باشند ، باید گواهی صحت و سلامت خود را ارائه نمایند و سرپرست یا نماینده تیم مسئول این مورد می باشد.

بخش چهارم : قوانین مسابقات
25- عامل رانش
1-25- عامل رانش قایق دراگون بت پاروهای تک کفه ای می باشند.
2-25- پاروها نباید تحت هیچ شرایطی به قایق ثابت گردند به جز پاروی سکان.
3-25- ورزشکار قایق دراگون بت در حالت نشسته اقدام به پارو زدن می نماید.
26- مراحل به آب انداختن قایق
1-26- پس از اعلام رئیس بوت مارشال که 20 دقیقه قبل از زمان استارت می باشد ، تمام ورزشکاران و تیم های اعلام شده باید نسبت به اعلام رئیس بوت مارشال واکنش نشان دهند.
2-26- در زمان اعلام شده تیم ها به همراه کارت شناسائی خود در درب ورودی بوت مارشال قرار می گیرند.
3-26- شکل ظاهری و لباس اعضای هر تیم باید با یکدیگر همگون باشد.
27- مرحله استارت
1-27- مرحله استارت شامل : اعلام استارت صحیح و تائید آن توسط داور استارتر یا داور
Aligner می باشد.
2-27- هر تیم باید حداقل تا 5 دقیقه قبل از شروع استارت در میدان دید و صوت داوران استارت قرار گیرد.
3-27- سکاندار با بلند کردن دست به ندای استارت پاسخ می دهد.
4-27- خدمه قایق باید از دستورالعمل های استارتر پیروی نمایند.
5-27- در صورت عدم توجه به دستورالعملهای استارتر که موجب تاخیر در روند استارت گردد به تیم خاطی اخطار داده می شود و در صورت تکرار و برای بار دوم توسط داور استارتر از مسابقه اخراج می گردد.
6-27- عبارت استارت بشرح زیر است : توجه ، حرکت و یا به جای واژه حرکت صدای شلیک تپانچه یا صدای بوق بلند می شود.
7-27- اگر تیمی بدلایل فنی آماده استارت نبوده، طبال با تکان دادن دو دست خود به همراه چوب طبل ، عدم آمادگی تیم خود را اعلام می دارد و داور استارت در مورد تاخیر استارت تصمیم می گیرد.
8-27- در صورت پارو زدن تیمی قبل از پایان عبارت استارت به عنوان خطای استارت تلقی شده و مسابقه باید متوقف شود و دوباره استارت داده شود.
9-27- اگر بدلیل خطای استارت مسابقه باید متوقف گردد اینکار با نواختن چند صدای بوق اعلام می گردد وهمزمان داوران طول مسابقه بطور مورب مسیر مسابقه را مسدود نموده و قایقها را متوقف می سازند.
10-27- اعضای تیم ها باید بلافاصله پس از توقف مسابقه به خط شروع باز گردند و خود را در خط استارت مجدد قرار دهند.
11-27- پس از هر خطای استارت به تیم یا تیم های خطا کار اخطار داده می شود و اگر در همان مسابقه این خطا تکرار گردد، تیم یا تیم هائی که برای بار دوم این خطا را تکرار کردند، از مسابقه اخراج می گردند و اگر تیمی خطای دوم خود را در مسابقه بعدی همان مسافت انجام داد ، از مسابقه اخراج می گردد.
12-27- استارت صحیح ، توسط داور استارتر با بلند کردن پرچم سفید اعلام می گردد.
13-27- در طول مسابقه دو پاروزن جانشین ممکن است بکار گرفته شود.
14-27- وظیفه سکاندار هر تیم کنترل سکان خود در ناحیه
Boat Marshal می باشد، سکان صدمه و آسیب دیده باید بلافاصله گزارش شود.
28- مراحل مسابقه
1-28- یک مرحله مسابقه از نقطه استارت شروع تا نقطه پایان اطلاق می گردد.
2-28- داور طول مسابقه روند اجرای مسابقه را کنترل می نماید.
3-28- هر مسابقه حداقل باید با دو قایق متعلق به داوران کنترل گردد.
4-28- خدمه قایق ، باید قایق را در مرکز خط قرار دهند. اگر هر تیمی از مرکز خط مسابقه خارج گردد، ابتدا دو بار اخطار می گیرد و اگر آن تیم قایق خود را اصلاح ننماید ، احتمال اخراج تیم توسط کمیته برگزاری پس از دریافت گزارش داور مسابقه می رود.
5-28- کمیته برگزاری در صورت تصادم دو یا چند قایق در طول مسابقه تصمیم می گیرد که آیا یک یا چند تیم را مقصر دانسته و یا استارت مجدد اعلام نماید، بطور کلی ، هر مسابقه باید طوری پایان پذیرد که احتمال خطر برای شرکت کنندگان نداشته باشد.
6-28- هر تیم باید در همان خطی که مسابقه را شروع کرده بود ، در همان خط نیز مسابقه را به پایان برساند.
29- توقف مسابقه
1-29- داور طول مسابقه حق توقف مسابقه ای را که استارت صحیح داده شده است بدلیل بروز مسائل پیش بینی نشده را دارد. داور با بلند کردن پرچم قرمز و صدای آژیر، قطع و توقف مسابقه را اعلام می دارد و کلیه تیمها باید مسابقه را متوقف ساخته و منتظر دستورالعمل جدید باشند.
2-29- کمیته برگزاری درباره زمان برگزاری مسابقه مجدد اعلام نظر می نماید.
30- مرحله پایان مسابقه
1-30- قایق زمانی مسابقه را به پایان رسانیده است که تمام خدمه ای که مسابقه را شروع کرده بودند، پس از گذشتن از خط پایان درون قایق باشند.
2-30- رئیس داوران خط پایان ترتیب عبور تیم ها از خط پایان را اعلام می دارد.
3-30- عبور تیم ها از خط با یک سیگنال صوتی همراه است و طی مسیر صحیح و بدون خطا تا خط پایان، با بلند شدن پرچم سفید از جانب داور طول مسابقه اعلام می گردد. در صورت مشاهده تخلف و شکستن قانون داور مسابقه پرچم قرمز را بلند می نماید.
4-30- اگر در فینال دو یا چند قایق همزمان از خط عبور نمایند ، همه یک عنوان مشترک می گیرند، اما برای تعیین تیم برتر در مسابقات مقدماتی روشهای زیر اعمال می گردد.
5-30- اگر در مسابقات بعدی خط خالی وجود داشت ، حتی در خطوط 0 و 7 تیم ها برای تعیین تیم برتر پارو می زنند(از سکه برای انتخاب خط می توان کمک گرفت).
6-30- اگر خطوط کافی خالی در مسابقات بعدی وجود نداشت، یک مسابقه جدید ، بین تیمهای مورد سئوال برگزار می گردد.
7-30- در صورت تکرار نتیجه مشابه و عدم تشخیص تیم برتر، چرخش سکه تعیین کننده خواهد بود.
8-30- خروج کامل تیم در نقطه
Boat Marshal خواهد بود.
31- کمکهای خارجی
1-31- استفاده از کمکهای خارجی در طول مسابقه ممنوع می باشد و باعث اخراج تیم می گردد.
2-31- خدماتی از قبیل استفاده از رادیو، بلندگو خارج از پیست، استفاده از آمپلی فایرهای الکترونیکی به عنوان کمکهای خارجی تلقّی می گردد، اما سیستم ارتباط صوتی بین ورزشکاران یک تیم مجاز می باشد.

32- اخطار
1-32- اخطارها در طول مسابقه برای یک مسافت خاصی معتبر هستند.
2-32- بدلایل زیر اخطار داده می شود:
• تیمی باعث تاخیر در استارت گردد.
• تیم از خط خود خارج گردد.
• تیم دستورالعمل های داوران را نادیده بگیرد.
• تیمی که باعث خطای استارت گردد.
• تیمی که باعث بهم ریختن روند برگزاری مسابقه گردد و یا رفتار نا جوانمردانه و غیر ورزشکارانه از خود بروز دهد.
• تیمی که پس از دو باراعلام داور نتواند مسیر قایق خود را اصلاح کند.
• تیمی که فاصله لازم بین دو قایق را حفظ ننماید.
3-32- تیمی که دومین اخطار را در طول یک مسابقه بگیرد، از آن مسابقه اخراج می گردد.
33- اخراج
1-33- هر شرکت کننده یا تیمی که با رفتار نا جوانمردانه ، یا شکستن قانون مسابقات سعی در پیروزی تیم خود داشته باشد، از آن مسابقه اخراج می گردد.
2-33- اگر در پایان مسابقه ای مشخص گردد که ورزشکاری یا تیمی، قوانین مندرج در
ICF را رعایت نکرده باشد، از همان مسابقه اخراج می گردد.
3-33- استفاده از کمکهای خارج از قایق ممنوع می باشد.
4-33- همراه تیم شرکت کننده در مسابقه ، نباید قایق دیگری به عنوان کمک، آن قایق را همراهی نماید.
5-33- تیمی حق استفاده از وسایلی که بداخل آب پرتاب می شوند را ندارد که نتیجه آن اخراج آن تیم از همان مسابقه خاص می گردد.
6-33- کمیته برگزاری ممکن است یک ورزشکار، تیم یا داوری که رفتار آنان باعث ناهنجاری در روند مسابقه را بوجود آورد اخراج بنماید، و در صورت تکرار کمیته می تواند فرد یا افراد خاطی را از دور کامل مسابقات اخراج نماید.
7-33- تمام اخراج ها توسط کمیته برگزاری بطور کتبی با دلیل اعلام می گردد و سرپرست تیم اخراج شده با قید دریافت زمان کتبی اخراج ، می تواند در زمان مناسب اعتراض خود را اعلام نماید.
8-33- در صورت دوپینگ یک ورزشکار تمام اعضای تیم از دور مسابقات اخراج می گردند.
34- اعتراض
1-34-اعتراض نسبت به ورزشکار یک تیم باید حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع مسابقه به یکی از اعضای کمیته مسابقات ارائه گردد، پس از پایان مسابقه می توان تا حداکثر یکماه بعد از روز مسابقه اعتراض نمود ، مشروط به اینکه اعتراض کننده ثابت کند اطلاعاتی که بر پایه آن اعتراض گردیده است بعد از یک ساعت مانده به مسابقه حاصل گردیده است.
2-34- اعتراضات پس از پایان مسابقه، به همراه پرداخت هزینه های مربوط به هیئت رئیسه
ICF ارجاع می گردد.
3-34- اعتراضات پس از پایان مسابقه ، باید تا 20 دقیقه پس از اعلام نتایج غیر رسمی به کمیته برگزاری اعلام گردد، یا سرپرست حق دارد بعد از اعلام کتبی تصمیم کمیته نسبت به ورزشکار یا تیم خود، اعتراض بنماید.
4-34-اعتراضات باید بصورت کتبی به همراه 25 یورو یا معادل وجه رایج کشوری که مسابقات در آنجا جریان دارد ارائه گردد. در صورت اثبات اعتراض این مبلغ قابل برگشت می باشد.
5-34- اعتراض یا گزارش در مورد ورزشکار یا تیمی موجب می شود که سرپرست آن تیم در مورد اعتراض یا گزارش ارائه شده پاسخگو باشد.
35- فرجام خواهی
1-35- ورزشکاران حق دارند نسبت به تصمیمات گرفته شده توسط کمیته برگزاری از طریق فدراسیون کشور خود از
ICF فرجام خواهی بنماید، این زمان حداکثر تا 30 روز پس از برگزاری مسابقات می باشد.
2-35- فرجام خواهی به همراه پرداخت 25 یورو می باشد که اگر فرجام تائید گردد این پول قابل بازگشت می باشد و نظر نهایی را هیئت رئیسه
ICF اعلام می نماید.
بخش پنجم : قوانین خاص برای مسابقات جهانی
36- چیدمان – برنامه ریزی
1-36- مسابقات جهانی توسط فدراسیون ملی کشورها از طرف
ICF برگزار می گردد. فدراسیون میزبان با تماس با ICF اجازه میزبانی مسابقات جهانی را اخذ می نماید. فدراسیون یک کمیته برگزاری ایجاد کرد. که این کمیته همواره تحت نظر و کنترل فدراسیون می باشد.
2-36- مسابقات جهانی هر دو سال یک بار با تائید
ICF از نظر زمانی و مکانی و تحت قوانین دراگون بت ICF برگزار می گردد. مسابقات جهانی تنها برای کشورهائی که فدراسیون قایقرانی آنها عضو ICF می باشد برگزار می گردد.
3-36- مسابقات در چهار روز متوالی برگزار می گردد. هر فدراسیون حق حضور یک تیم در تمام رشته ها را دارد.
4-36- یک مسابقات جهانی معتبر با حضور حداقل 6 فدراسیون رسمیت پیدا می کند که برای هر مسابقه باید حداقل 3 فدراسیون حضور داشته باشند، اگر فدراسیونی از حضور امتناع نمود یا خط را قطع نکرد و این حد نصاب رعایت نگردید، نتایج کسب شده مسابقات معتبر نخواهد بود.
37- برنامه مسابقات
مسابقات جهانی در مسافت های 200 یا 250 متر (یکی از آنها) 500 و 1000 متر در رده های سنی و جنسیت های زیر برگزار می گردد.

بالای 40 سال – پیشکسوتان
بزرگسالان
18-15 سال جوانان

مردان
بالای 40 سال – پیشکسوتان
بزرگسالان
18-15 سال جوانان


زنان
بالای 40 سال – پیشکسوتان
بزرگسالان
18-15 سال جوانان


ترکیبی
38 – دعوتنامه – درخواست و برنامه
1-38- دعوتنامه توسط فدراسیون میزبان مبنی بر قوانین
ICF صادر می گردد . دعوتنامه باید حداقل 6 ماه قبل از اولین روز برگزاری مسابقات ارسال گردد.
2-38-( قابل اعتبار تا قبل از ژانویه سال 2008 )
درخواست برای حضور در مسابقات باید حداقل تا 3 ماه قبل از برگزاری مسابقات با ذکر تعداد ورزشکاران و اعضای همراه تیم به فدراسیون میزبان ارسال گردد.
3-38- در درخواست برای حضور در مسابقات باید نام ورزشکاران در هر رشته ذکر شده و تا یک ماه قبل از برگزاری مسابقات به فدراسیون میزبان ارسال گردد.
4-38- انصراف برای شرکت در یک رشته تا 2 هفته قبل از شروع مسابقات معتبر است و اگر قایقی بدون دلیل موجه برای کمیته برگزاری در مسابقه حضور نیابد از مسابقات آتی نیز محروم می گردد.
5-38- پس از پایان مهلت دعوتنامه هیچ گونه درخواستی پذیرفته نمی شود.
2-38- (قابل اعتبار بعد از ژانویه 2008)
درخواست جهت حضور در مسابقات جهانی از طریق فدراسیون ملی کشور ها برای مندرجات ذکر شده در دستورالعمل قابل اجراست، حداقل 45 روز تقویمی و 14 روز کاری قبل از شروع مسابقه درخواست باید ارسال گردد.
1-2-38- درخواست فقط از فدراسیونهائی پذیرفته می شود که کلیه حق عضویت خود به
ICF را پرداخت کرده باشند.
2-2-38- درخواست ها بر روی فرم های طراحی شده توسط
ICF صورت می گیرد که این فرم ها در رشته های مختلف که تائید کمیته مربوطه را دارند از طریق سایت فدراسیون جهانی ICF قابل دسترسی می باشد.
3-38- در خواست ها بر مبنای شماره فرموله شده زیر ارسال می گردد.
DIS NOC G dd mm YJJJ 01
مخفف رشته مثل :
DBR برای دراگون بت DIS
کد کمیته ملی المپیک کشور
NOC: جنسیت 1 برای مردان – 2 برای بانوان G 1 OR 2
تاریخ تولد – ماه تولد – سال تولد
dd mm yy
مخصوص کسانی است که در یک روز و ماه و سال و در یک کشور تولد یافته اند 01
1-3-38- در قایقهای تیمی به جز دراگون بت : ترتیب درج نام ورزشکاران در فرم درخواست ....... مطابق چیدمان نفرات در قایق باشد.
4-38- تمام فرم های درخواست باید فرم های تائید شده کمیته فنی فدراسیون جهانی که توسط فدراسیون برگزار کننده تهیه شده است باشد که از طریق پست الکترونیکی قابل دسترسی و همچنین ارسال می باشد.
5-38- درخواست های خارج از فرم درخواست رسمی فوق و ارسال شده دیرتر از زمان مقرر قابل پاسخ نمی باشند.
6-38- یک ماه قبل از شروع مسابقات ، استارت لیست و نام فدراسیون های شرکت کننده در هر رشته به تمام فدراسیونهای شرکت کننده ارسال می گردد.
7-38- حداقل سه روز قبل از مسابقه برنامه هر مسابقه با جزئیات زیر باید صادر گردد:
الف: زمان استارت هر مسابقه
ب: نام شرکت کنندگان هر مسابقه
8-38- مسابقات جهانی تحت نظر یک رئیس – داوران منتخب
ICF و سایر داوران معتبر برگزار
می گردد.
39- ژوری – کمیته برگزاری – داوران
1-39- در مسابقات جهانی بالاترین مرجع هیئت ژوری می باشد.
2-39- هیئت ژوری متشکل از 5 نفر می باشد که یکی از آنها از فدراسیون کشور میزبان
ICF می باشد که همگی توسط هیئت رئیسه انتخاب می گردند.


ICF 3-39- یکی از اعضای هیئت ژوری
یا عضو هیئت رئیسهICFرئیس است که بعنوان رئیس هیئت ژوری انتخاب می گردد. به همراه این ژوری رئیس داوران و دیگر داوران که از هیئت رئیسه کمیته دراگون بت می باشند .

سيستم افزايش آمار ميهن لينك