تیم دراگون بت در پایان مسابقات قهرمانی آسیا

تیمهای ماکائو، ایران، استرالیا، هنگ کنگ، چین الف و ب، تایلند و سنگاپور به مصاف هم رفتند که در پایان چین الف با زمان ٢٢:۴٣:٢۴ دقیقه، چین ب با زمان ٢٣:١۴:۵٣ دقیقه و تایلند با زمان ٢٣:٢٣:۵٧ دقیقه در رده های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم ایران با زمان ٢٣:٣٧:٢۶ دقیقه بعد از سنگاپور در مکان پنجم قرار گرفت.
در بخش بانوان نیز پاروزنان ایران با تیمهای چین الف، هنگ کنگ، سنگاپور، چین تایپه، استرالیا، تایلند و ماکائو مسابقه دادند و در پایان با زمان ٢٧:١٣:۴٢ دقیقه در دره پنجم ایستادند. در این مسابقه چین یک، سنگاپور و استرالیا اول تا سوم شدند.
در مجموع رده بندی تیمی چین الف با ١١۶ امتیاز، تایلند با ۵٠ امتیاز، ماکائو با ۴٢ امتیاز، استرالیا با ٣٨ امتیاز و ایران با ٣٧ امتیاز اول تا پنجم شدند. چین ب با ٣۴ امتیاز، سنگاپور با ٣۴ امتیاز، چین تایپه با ٢٩ امتیاز، هنگ کنگ با ٢٣ امتیاز، ژاپن با ٧ امتیاز، گوآم با ٣ امتیاز، کره جنوبی با ٢ و هند با یک امتیاز در رده های بعدی ایستادند.
ملی پوشان دراگون بت کشورمان ساعت ١١:۴٠ دقیقه صبح چهارشنبه ١۵ اردیبهشت ماه وارد ایران خواهند شد.

/ 0 نظر / 30 بازدید